Σύσταση επιχειρήσεων

Στην Ελλάδα της κρίσης, παραμένουν ακόμα άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν την δική τους εταιρεία προσαρμοσμένη στα δεδομένα της εποχής.
 
Μεγάλη αύξηση φαίνεται να παρουσιάζει ο κλάδος της εστίασης και των τουριστικών επιχειρήσεων, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν δημιουργούνται νέες εμπορικές επιχειρήσεις. Και φυσικά το ενδιαφέρον για απόκτηση και εκμετάλλευση airbnb διαμερισμάτων ανά την Ελλάδα, είναι ιδιαίτερα αυξημένο.
 
Το διαθέσιμο κεφάλαιο φυσικά μειώθηκε και δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για ρίσκο.
 
Ταυτόχρονα αυξήθηκε ο ανταγωνισμός μεταξύ των ομοειδών επιχειρήσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια διαρκή αναζήτηση καινοτομίας και παροχών προς τους υποψήφιους πελάτες.
 
Σε όλα τα παραπάνω, απαντούν και νέα σχήματα εταιρειών οι οποίες έχουν την δυνατότητα να εξυπηρετήσουν σε παραπάνω από μια υπηρεσίες. Μειώνοντας ταυτόχρονα το απαιτούμενο κεφάλαιο, κόπο και χρόνο για τους νέους επιχειρηματίες και επενδυτές.
(Βλέπε www.ckbsm.gr – 50+ υπηρεσίες για επιχειρήσεις και ιδιώτες και μεσιτικό γραφείο).
 
Η σύσταση επιχειρήσεων δεν είναι μόνο θέμα απόφασης!
Ενέχει κινδύνους και παγίδες και απαιτεί τεχνογνωσία και εξειδικευμένους και έμπειρους επαγγελματίες συμβούλους.
 
Δεν αρκεί μόνο μια καλή ιδέα! Κυρίως ρόλο για την επιτυχία ή όχι – θα διαδραματίσει η υλοποίηση της και η αποφυγή λαθών.
 
Γιατί να αποτύχει κάποιος ή να σπαταλήσει άσκοπα χρόνο και κόπο. Όταν σήμερα μπορεί να έχει στο πλευρό του σε όλα τα στάδια υλοποίησης της επένδυσης του – έμπειρους επαγγελματίες για να τον βοηθήσουν στην υλοποίηση του σχεδίου του και στην μετέπειτα ανάπτυξή του.