ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Έμπειροι και πιστοποιημένοι εκτιμητές σας βοηθούν στον υπολογισμό και την πιστοποίηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου σας, σε περίπτωση αγοράς ή πώλησης, είτε εφόσον χρειάζεστε το πιστοποιητικό για οποιαδήποτε άλλη χρήση (π.χ. εισαγωγή σε ρυθμίσεις για παλαιά δάνεια κ.α.).
 
Ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην CKBSM παρακαλούμε συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα παραγγελίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.