ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Επειδή η θεωρία και η πανεπιστημιακή εκπαίδευση απέχουν πολλές φορές από την πράξη – χρειαζόμαστε διαρκώς εξάσκηση και πρακτική εξειδίκευση, ανάλογα με τα αντικείμενα της εργασίας μας, κατά καιρούς.
 
Έτσι αυξάνεται η απόδοσή μας και η συμβολή μας στην επιχείρηση στην οποία εργαζόμαστε.
 
Υπάρχει πλήρης ευελιξία στις θεματικές των σεμιναρίων που προσφέρουμε – καθώς και στον τόπο και τρόπο διεξαγωγής, ανάλογα με τις ανάγκες σας και σεβόμενοι πάντα τα χρήματά σας.
 
Ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην CKBSM παρακαλούμε συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα παραγγελίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.