ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η κάθε ιδέα για μια νέα επιχείρηση πολλές φορές φαντάζει εύκολη και ελκυστική, όταν όμως δε υπάρχει η αντίστοιχη εμπειρία για να ελεγχθεί η οικονομική της βιωσιμότητα και η απόδοσή της – η απόφαση υλοποίησής της, ενέχει μεγάλο ρίσκο.
 
Είμαστε στο πλευρό σας κατά την δημιουργία του business plan της επιχειρηματικής σας ιδέας – ικανοί να την βελτιστοποιήσουμε μαζί σας, να μειώσουμε τα κόστη και να υπολογίσουμε το ρίσκο βοηθώντας σας στην λήψη της σωστής απόφασης σχετικά με την υλοποίηση ή όχι της εκάστοτε επένδυσης.
 
Αξιοποιώντας και τις υπόλοιπες υπηρεσίες μας επίσης μπορούμε σε δεύτερη φάση να υλοποιήσουμε μαζί σας σε όλα τα στάδια, την εκάστοτε επένδυσή σας, στον τομέα ενδιαφέροντος σας.
 
Μην σπαταλάτε τον χρόνο και τα χρήματά σας.
 
Ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην CKBSM παρακαλούμε συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα παραγγελίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.